ภาพประกอบโดย Yasmine Putri

ภาพประกอบโดย Yasmine Putri

ภาพดิจิตอลจาก Jakarta, ศิลปินจากประเทศอินโดนีเซีย Yasmine Putri Yasmine ได้ทำโครงการสำหรับลูกค้าต่าง ๆ เช่น Wizards of the Coast (Magic the Gathering), White Wolf Publishing (ผู้ทรงเกียรติผู้วิเศษ), Paizo Publishing, Warhammer comics, Alderac Entertainment (Legend of the Five Rings), Sony Entertainment (Legend of Norrath, Free Realms, Star Wars Galaxies) และอื่น ๆ อีกมากมาย.


ภาพประกอบโดย Yasmine Putri

 
ภาพประกอบโดย Yasmine Putri

 
ภาพประกอบโดย Yasmine Putri

 
ภาพประกอบโดย Yasmine Putri

 
ภาพประกอบโดย Yasmine Putri

 
ภาพประกอบโดย Yasmine Putri

 
ภาพประกอบโดย Yasmine Putri

ดูเว็บไซต์

Leave A Comment

22 + = 28