ศิลปะเกมโดย Choi Yongjae

ศิลปะเกมโดย Choi Yongjae

Choi Yongjae, aka INDUS เป็นศิลปินแนวความคิดที่ตั้งอยู่ในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้สร้างงานศิลปะเกมยอดเยี่ยม Choi ใช้ photoshop, zbrush, 3ds max ในงานสร้างสรรค์ของเขา.


ศิลปะเกมโดย Choi Yongjae

 
ศิลปะเกมโดย Choi Yongjae

 
ศิลปะเกมโดย Choi Yongjae

 
ศิลปะเกมโดย Choi Yongjae

 
ศิลปะเกมโดย Choi Yongjae

 
ศิลปะเกมโดย Choi Yongjae

 
ศิลปะเกมโดย Choi Yongjae

 
ศิลปะเกมโดย Choi Yongjae

 
ศิลปะเกมโดย Choi Yongjae

Leave A Comment

89 − 83 =