ภาพประกอบโดย Florian Nicolle

ภาพประกอบโดย Florian Nicolle

ภาพประกอบโดยนักออกแบบกราฟิกชาวฝรั่งเศสและนักวาดภาพประกอบ Florian Nicolle aka neo Florian พยายามที่จะสร้างภาพที่รักษาความสดชื่นของจังหวะการทาสีครั้งแรกการแสดงออกของเส้นต้องเป็นอิสระและเป็นธรรมชาติ เขาใช้เทคนิคเช่น bic, แปรงขนาดใหญ่สีน้ำและหมึก chines ในการสร้างสรรค์ของเขา.


ภาพประกอบโดย Florian Nicolle

 
ภาพประกอบโดย Florian Nicolle

 
ภาพประกอบโดย Florian Nicolle

 
ภาพประกอบโดย Florian Nicolle

 
ภาพประกอบโดย Florian Nicolle

  
ภาพประกอบโดย Florian Nicolle

 
ภาพประกอบโดย Florian Nicolle

 
ดูเว็บไซต์

Leave A Comment

56 − = 53