ฟ้า – หมึก – เสี้ยว – ดวงจันทร์ – สัก – ขวา – หลัง – ไหล่ – รูปแบบสักแบบคำคมและคำคม

สีฟ้าหมึกเสี้ยวพระจันทร์รอยสักบนขวากลับไหล่

Leave A Comment

97 − 95 =