เขามาถึงเขาตายเขาลุกขึ้นเขาเสด็จขึ้นเขากลับมา – รูปแบบสักแบบการออกแบบคำคมและความคิด

เขา came, he died, he rose, he ascended, he's coming back

Leave A Comment

8 + 2 =