55 Swallows & Daggers ежедневно уголемяване на татуировките, с участието на някои от най-добрите татуировки художници в света. Днес разполага с Cheyenne Sawyer и Eterno8 – татуировка модели, дизайни, котировки и идеи

55 Swallows&Daggers daily roundup of tattoos, featuring some of the best tattoo artists in the world. Today features Cheyenne Sawyer and Eterno8

Leave A Comment

+ 27 = 34